АМБУЛАТОРИЯ – Индивидуална практика за здравни грижи

ИНОВАТИВЕН ТИП ОБРАБОТКА НА

 • ПОСТТРАВМАТИЧНИ РАНИ
 • ТРОФИЧНИ РАНИ
 • ДЕКУБИТAЛНИ РАНИ
 • ДИАБЕТНО СТЪПАЛО

ВАКУУМ ТЕРАПИЯ

СЛЕДБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА МЯСТО И ПО ДОМОВЕТЕ

 • МАНИПУЛАЦИИ ЗА ВЪЗРАСТНИ, ДЕЦА И БЕБЕТА
 • ПОСТАВЯНЕ, СВАЛЯНЕ И СМЯНА НА КАТЕТЪР
 • АСЕПТИЧНИ И СЕПТИЧНИ ПРЕВРЪЗКИ
 • ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА АБОКАТ
 • ВЕНОЗНИ ВЛИВАНИЯ
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ
 • ИНЖЕКЦИИ И ДР.