РАНИТЕ представляват нарушаване целостта на кожата и подкожните тъкани и нервиращите ги и кръвоснабдяващи съдове. Механизмите на тяхната поява са различни и според тях раните се класифицират в няколко групи - според причината, тежестта и давността на раната.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕЧЕНИЕТО

За да се образува нова тъкан и за да се изградят нови кръвоносни съдове е необходимо да се проведе комплекс от процеси, водещи до затваряне (епителизация) на раната и цялото възстановяване на тъканите. Това всъщност представлява лечението на раните. Определяща роля за лечението на раните до зарастването включва освен специализирани, знания, умения и медицински грижи и още други аспекти, които също са от особена важност – моментно състояние на пациента, придружаващи заболявания от различен характер, хигиенно-диетичен режим, състояние на имунната система и съдействие от страна на пациента.

Извеждането на една рана до крайна фаза е комплексен и екипен процес и ключова роля в него е отредена на самият пациент.

С грижа за вашите рани

ИЛИЯНА БАРЪМОВА

* Внимание! Бутоните водят към галерии със снимки, чието съдържание не е подходящо за впечатлителни хора и деца. Заснетите рани са свързани с изживяно от пациентите страдание. Но кадрите показват и прогресивното подобрение, и щастливия резултат от оказаното лечение.