Пациентка на около 45 г. с десиминиран лупус еритемотозус (кожна, белодробна и бъбречна форма). Пациентката е оперирана за херния. 20 дни след операцията некротична рана с размер около 20 см на мястото на оперативната интервенция. Пълна епителизация на раната за 50 дни. Раната е третирана консервативно (с превръзки).