Жена на 70 г. След кръвна некректомия и ампутация на показалец, по повод флегмон на ръката с некротизиране на тъканите и показалеца и новооткрит диабет. Това е резултата след двумесечно лечение и превръзки един път на седмица.