Рана следствие инфекция и диабет, с успешна епителизация за 2 месеца.