Откриват медицински факултет в Бургас

Ще бъде открит Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, решиха единодушно депутатите.

С това се цели да се постигне преодоляване на регионалните диспропорции на разпределените на лекарите в страната.

В новото основно звено ще се обучават студенти по специалността „Медицина“. Академичният състав ще се състои от 54 човека, разпределен в 9 катедри, а 70% от лекционните курсове ще се водят от хабилитирани преподаватели.

За провеждането на клиничната практика на студентите, университетът е предвидил да сключи договор в УМБАЛ „Дева Мария“ и УМБАЛ – Бургас.

В медицинския факултет ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната – за системата на спешната медицинска помощ, извънболничната и болнична помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.


Please follow and like us:

Leave a Comment