Във връзка със създалата се извънредна ситуация в страната, като един отговорен и загрижен за пациентите медик, временно прекратявам домашните посещения с цел избягване на контаминация и спазване на изискванията в настоящия момент!

Всеки един който има нужда от помощ поемам ангажимента да бъде консултиран. Ще се дадат подробни наставления и ще се осъществява постоянен дистанционен контрол , чрез електронните комуникации и по телефона.

Предприемам тези мерки до успешното приключване на кризисната обстановка! Повтарям това е само ВРЕМЕННО и АПЕЛИРАМ строго да се изпълняват и спазват изискванията и ограничителните мерки наложени в настоящия момент!

Да бъдем силни и дисциплинирани и да съхраним живота и здравето на всички ни!!!

Илияна

Please follow and like us:

Leave a Comment