Декубитус на глутеус – 2

По обясними причини снимките не са много и в цял размер. Пълна епителизация за 2,5 месеца.

Please follow and like us:

Leave a Comment