Изгорени крайници

Успешно лечение на термично изгаряне и химична компонента.

Please follow and like us:

Leave a Comment