Бързо развитие на Диабетно стъпало в най-тежка форма след новооткрит Диабет. Инфекция, протичаща с много бързи темпове.

Пациентката е в работоспособна възраст и неколкократно неуспешно интервенирана от специалисти (до първа снимка).

Благодарение на изключителната компетентност на екипа на Раните – Бургас (Амбулатория за здравни грижи Баръмова) и еднократната, но блестяща намеса на хирурзите и целия екип от Първо хирургично отделение на УМБАЛ Бургас, пациентката е вече здрава и работоспособна.

Please follow and like us:

Leave a Comment