Ще бъде открит Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, решиха единодушно депутатите. С това се цели да се постигне преодоляване на регионалните диспропорции на разпределените на лекарите в страната. В новото основно звено ще се обучават студенти по специалността
Прочети